TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea, vizitarea și cumpărarea produselor și/sau serviciilor de pe site-ul connielarkin.ro implică acceptarea următorilor termeni și condiții:

Datele Noastre (operatorul/administratorul)

Asociația Why Not Me

Str. Aron Cotruș nr. 53, parter, ap. B2, sector 1, cod poștal 014131, Bucureşti

Banca: Banca Transilvania

Contul: RO91 BTRL RONC RT02 4762 0201

CIF 14341024

Înregistrată la Registrul Asociațiilor și al Fundațiilor cu nr. 129/07.12.2001

contact@whynotme.ro

 

Conținutul: Drepturile de autor

Pozele şi descrierile produselor/programelor de pe site sunt exemplificative. Ne străduim să fie cât mai apropiate cu produsul în sine, dar pot apărea unele discordanţe.

Întregul conţinut al site-ului www.connielarkin.com (texte, elemente de grafică, coduri, scripturi etc.) sunt proprietatea Asociației Why Not Me şi sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale şi, în măsura în care vor fi sesizate vor fi deferite justiţiei.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

Disponibilitatea serviciului

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email contact@whynotme.ro

Dreptul aplicabil

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare și orice fel de dispută care ar putea să apară între utilizatori și administratorii Why Not Me sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Plăți

Plăți online:

Plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul soluțiilor de plata online oferite de partenerul nostru, http://mobilpay.ro/. Comunicaţia cu procesatorul se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informaţiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăţi.

Plata prin transfer bancar:

Se va face pe baza proformei primite în urma comenzii dumneavoastră, pe datele bancare transmise de dumneavoastră.

Returnarea produselor

Produsele achiziționate de pe site-ul connielarkin.ro pot fi returnate conform Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare O.U.G. 34/2014).

Astfel, în termen de 14 zile (termen-limită/perioadă de retragere) de la primirea produsului comandat fie de către dumneavoastră, fie de către o terță persoană numită de către dumneavoastră, alta decât transportatorul, aveți dreptul legal de a renunța la cumpărarea produsului sau achiziționarea serviciului, fără penalități și fără invocarea unui motiv.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să informaţi Asociația Why Not Me, cu sediul în București, Str. Aron Cotruș nr. 53, parter, ap. B2, sector 1, cod poștal 014131; adresa de email: connie@connielarkin.com cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă sau e-mail. Pentru a respecta termenul-limită de retragere (14 zile) este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract (dacă a 14-a zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul este prelungit până la următoarea zi lucrătoare). Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată. Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor.

Expediaţi produsele sau înmânaţi-le direct nouă sau, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ați intrat în posesia fizică a produsului comandat, fie dumneavoastră, fie o terță persoană menționată de către dumneavoastră, alta decât transportatorul. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire și/sau intervenții neautorizate etc. Sunteţi responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere conținutul digital on-line, dacă ați început deja descărcarea sau vizionarea on-line și dacă ați acceptat faptul că vă pierdeți dreptul de a vă retrage din contractul de achiziție odată începută descărcarea sau vizualizarea (ex. ebook).

Din punct de vedere legal, nu trebuie să invoci niciun motiv. Ar fi însă drăguţ să ne oferi o explicaţie ca, pe viitor să putem evita situaţiile de acest tip.

Programele Connie Larkin

Înscrierea făcută este specifică cursului, datei, și locației alese. Toate plățile sunt nereturnabile. Dacă pentru orice motiv nu se ajunge la curs, procedura este următoarea:

  1. Se returnează toată contravaloarea participării la programele noastre dacă cererea este făcută în termen de 14 zile de la înscriere; pentru returnarea plății este necesară comunicarea în scris la adresa din ultimul paragraf al acestei secțiuni.
  2. Dacă înscrierea este făcută chiar înaintea cursului, mai puțin de 14 zile, perioada posibilă de returnare se încheie odată cu data cursului, după care numai este valabilă;
  3. Dacă totuși doriți sa faceți cursul, vă puteți reînscrie pentru o perioadă de șase luni de la data cursului inițial.

Dacă aveți întrebări sau nevoie de orice fel de asistență, va rugăm să nu ezitați să ne contactați la connie@connielarkin.com, sau Aron Cotruș 53 ap. B2, parter, București, România 014131.

Protecția clienților

connielarkin.ro își rezervă dreptul de a stoca informațiile necesare îndeplinirii comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate strict utilizării de către operatorii connielarkin.ro pentru realizarea operațiunii de comerț respective. Este garantată confidențialitatea datelor furnizate pe această cale de către clienți, acestea neputând fi comunicate către terțe persoane sau entități. În mod excepțional, datele personale ale clienților vor putea fi transmise doar autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept sa efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

În vederea respectării prevederilor legale ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, connielarkin.ro își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai sus datele personale în posesia cărora a intrat prin efectuarea comenzii.

Fiecare utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de către administratorul site-ului. Refuzul furnizării anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesării anumitor servicii prin intermediul site-ului.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai Asociației Why Not Me implicaţi în furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului și în expedierea produselor achiziționate.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de către administratorul site-ului.

Limitarea răspunderii

Asociația Why Not Me nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul. Asociația Why Not Me nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare și/sau fraudă decurgând din, sau în legătură cu acest serviciu. Totuși, deşi serviciile de plată sunt oferite și dirijate în totalitate și în mod independent de către furnizorul nostru, Asociația Why Not Me va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori și/sau fraude.

Accesare și utilizare website

Este interzisă accesarea acestui website cu programe de descărcare automată fără permisiunea expresă din partea administratorului connielarkin.ro şi utilizarea website-ului într-o manieră contrară practicilor în domeniu și legislației în vigoare. Asociația își rezervă dreptul de a înregistra și de a stoca informații referitoare la accesarea acestui website și de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor care accesează și utilizează în mod fraudulos acest website.

connielarkin.ro nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului, precum și pentru cele care rezultă din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe website.

© Copyright 2021 - Connie Larkin